A ‘X Solidaria’ permite a AVEMPO dar continuidade ao servizo de fisioterapia para máis de 30 persoas con Esclerose Múltiple

A Asociación Viguesa de Esclerose Múltiple (AVEMPO), membro da Federación Galega de Esclerose Múltiple (FEGADEM), ofrecerá este ano o ‘Programa de rehabilitación fisioterapéutica para persoas con Esclerose Múltiple’ co fin de mellorar a calidade de vida das persoas con Esclerose Múltiple (EM). A través do servicio fisioterapia, a entidade ofrece sesións individuais e grupais dirixidas a manter ou mellorar o mellor estado funcional posible en persoas afectadas de Esclerose Múltiple.

Para o servizo de fisioterapia, a entidade manterá contratada entre os meses de xuño e decembro a unha profesional grazas ao cofinanciamento da Xunta de Galicia a través dos fondos do 0,7% do IRPF da declaración da Renda, procedentes das persoas contribuíntes que marcaron o cadro de ‘Actividades de interese xeral consideradas de interese social’. Deste programa beneficiaranse máis de 30 persoas.

Ademais, con esta axuda a través da súa liña de proxectos de inversión e renovación de centros de atención destinados a persoas con discapacidade poderá renovar o material de fisioterapia e realizar labores de mantemento no seu centro de rehabilitación, co fin de manter e mellorar a calidade dos servizos que a asociación ofrece aos seus usuarios e usuarias.

La ‘X Solidaria’ permitirá a casi 30 personas con Esclerosis Múltiple recibir este año Terapia Ocupacional en AVEMPO

La ‘X Solidaria’ permitirá este año a AVEMPO ofrecer, dentro del ‘Programa de atención integral para personas con discapacidad’, la actividad de ‘Atención sociosanitaria a través de la Terapia Ocupacional’ con el fin de mejorar la funcionalidad y mantener el máximo grado posible de independencia de las personas afectadas por la Esclerosis Múltiple (EM).

El conjunto de numerosos síntomas que afectan a las personas de la conocida como la ‘enfermedad de las mil caras’, en interacción con un entorno que no siempre es favorable, puede originar problemas para que las personas con Esclerosis Múltiple participen en las actividades cotidianas. A través de este servicio AVEMPO busca preservar, y si es posible mejorar, las capacidades funcionales de las personas afectadas por la enfermedad, con el objetivo de que alcancen la máxima participación en las actividades importantes para la persona; incrementando así su autonomía y calidad de vida.

La actividad de terapia ocupacional, de la que se beneficiarán 27 personas hasta diciembre, se puede llevar a cabo por el cofinanciamiento de la Xunta de Galicia a través de los fondos del 0,7% del IRPF de la declaración de la Renta procedentes de las personas contribuyentes que marcaron el cuadro de “Actividades de interés general consideradas de interés social”; los cuales son gestionados por COGAMI (Confederación Gallega de Personas con Discapacidad) a través del ‘Programa de atención integral para personas con discapacidad’.

Desde AVEMPO se busca cubrir de forma continua los servicios de atención y rehabilitación, ya que son fundamentales para el tratamiento de una enfermedad crónica como es la Esclerosis Múltiple.

A ‘X Solidaria’ permite a AVEMPO dar continuidade ao servizo de fisioterapia para persoas con Esclerose Múltiple

A Asociación Viguesa de Esclerose Múltiple (AVEMPO) ofrece, dentro do ‘Programa de atención integral a persoas con EM’ da Federación Galega de Esclerose Múltiple (FEGADEM), o servizo de fisioterapia co fin de manter o mellor estado funcional posible das persoas con Esclerose Múltiple (EM).

A través do servicio de Fisioterapia, AVEMPO ofrece sesións individuais e grupais de Fisioterapia  dirixidas a manter o mellor estado funcional posible das persoas con Esclerose Múltiple, tratando de atrasar o avance da discapacidade e maximizar a autonomía das persoas afectadas.

Parte dos custes dunha profesional para o servicio de Fisioterapia, do que se benefician un total de 38 persoas das cales 36 son usuarias directas e dous indirectas (familiares/coidadores), quedou cuberta durante os meses de xaneiro e febreiro gracias ao cofinanciamento da Xunta de Galicia a través dos fondos do 0,7% do IRPF da declaración da Renda procedentes das persoas contribuíntes que marcaron o cadro de “Actividades de interese xeral consideradas de interese social”; os cales son xestionados por FEGADEM (Federación Galega de Esclerose Múltiple) a través do ‘Programa de atención integral a persoas con EM’ .

Dende AVEMPO búscase cubrir de forma continua os servizos de atención e rehabilitación, xa que son fundamentais para o tratamento dunha enfermidade crónica como é a Esclerose Múltiple. Por este motivo, ofrece aos seus usuarios e usuarias a posibilidade de realizar o servizo de fisioterapia de forma presencial ou “on-line”.

AVEMPO pone en marcha el servicio de Terapia Ocupacional para personas con Esclerosis Múltiple gracias a la ‘X Solidaria’

La Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple de Pontevedra (AVEMPO) ofrece, dentro del ‘Programa de atención integral para personas con discapacidad’, el servicio de ‘Atención sociosanitaria a través de la Terapia Ocupacional’ con el fin de mejorar la funcionalidad y mantener el máximo grado posible de independencia de las personas afectadas por la Esclerosis Múltiple (EM).

El conjunto de numerosos síntomas que afectan a las personas de la conocida como la ‘enfermedad de las mil caras’, en interacción con un entorno que no siempre es favorable, puede originar problemas para que las personas con Esclerosis Múltiple participen en las actividades cotidianas. A través de este servicio AVEMPO busca preservar, y si es posible mejorar, las capacidades funcionales de las personas afectadas por la enfermedad, con el objetivo de que alcancen la máxima participación en las actividades importantes para la persona; incrementando así su autonomía y calidad de vida.

El servicio de terapia ocupacional, del que se beneficiarán casi 30 personas hasta diciembre, se puede llevar a cabo por el cofinanciamiento de la Xunta de Galicia a través de los fondos del 0,7% del IRPF de la declaración de la Renta procedentes de las personas contribuyentes que marcaron el cuadro de “Actividades de interés general consideradas de interés social”; los cuales son gestionados por COGAMI (Confederación Gallega de Personas con Discapacidad) a través del ‘Programa de atención integral para personas con discapacidad’.

Desde AVEMPO se busca cubrir de forma continua los servicios de atención y rehabilitación, ya que son fundamentales para el tratamiento de una enfermedad crónica como es la Esclerosis Múltiple. Por este motivo, debido a la situación actual, ofrece a sus usuarios y usuarias la posibilidad de realizar el servicio de terapia ocupacional de forma presencial u “on-line”.