ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN

Presidenta:

Lara María González Otero.

Vicepresidenta:

Mónica Reguera Troncoso.

Secretaria:

Belén Ferreira Reguera.

Tesorero:

Jacobo Caruncho Pérez.

Vocal:

Iago Vázquez Prada.