ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN

Presidente:

Miguel Ángel Sánchez Prián.

Vicepresidenta:

Mónica Reguera Troncoso.

Secretario:

Jorge Villar Loureiro.

Tesorero:

Jacobo Caruncho Pérez.

Vocal:

Lara María González Otero.