ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN

Presidenta:

Lara María González Otero.

Vicepresidenta:

Mónica Reguera Troncoso.

Secretario:

Jorge Villar Loureiro.

Tesorero:

Jacobo Caruncho Pérez.

Vocal:

Belén Ferreira Reguera.