A ‘X Solidaria’ permite a AVEMPO dar continuidade ao servizo de fisioterapia para máis de 30 persoas con Esclerose Múltiple

A Asociación Viguesa de Esclerose Múltiple (AVEMPO), membro da Federación Galega de Esclerose Múltiple (FEGADEM), ofrecerá este ano o ‘Programa de rehabilitación fisioterapéutica para persoas con Esclerose Múltiple’ co fin de mellorar a calidade de vida das persoas con Esclerose Múltiple (EM). A través do servicio fisioterapia, a entidade ofrece sesións individuais e grupais dirixidas a manter ou mellorar o mellor estado funcional posible en persoas afectadas de Esclerose Múltiple.

Para o servizo de fisioterapia, a entidade manterá contratada entre os meses de xuño e decembro a unha profesional grazas ao cofinanciamento da Xunta de Galicia a través dos fondos do 0,7% do IRPF da declaración da Renda, procedentes das persoas contribuíntes que marcaron o cadro de ‘Actividades de interese xeral consideradas de interese social’. Deste programa beneficiaranse máis de 30 persoas.

Ademais, con esta axuda a través da súa liña de proxectos de inversión e renovación de centros de atención destinados a persoas con discapacidade poderá renovar o material de fisioterapia e realizar labores de mantemento no seu centro de rehabilitación, co fin de manter e mellorar a calidade dos servizos que a asociación ofrece aos seus usuarios e usuarias.

26 personas con Esclerosis Múltiple recibieron este año terapia ocupacional en AVEMPO gracias a la ‘X Solidaria’

26 personas afectadas de Esclerosis Múltiple se beneficiaron en 2023 del servicio de terapia ocupacional que ofrece la Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple de Pontevedra (AVEMPO), dentro del ‘Programa de atención integral para personas con discapacidad’ gracias a las aportaciones que las personas contribuyentes derivaron marcando la ‘XSolidaria’ en la declaración de la renta.

El servicio de terapia ocupacional que ofrece AVEMPO en su sede, con el fin de mejorar la funcionalidad y mantener el máximo grado posible de independencia de las personas afectadas por la Esclerosis Múltiple, benefició a 26 personas de forma continuada a lo largo del año, de las cuales 6 fueron hombres y 20 mujeres.

El conjunto de numerosos síntomas que afectan a las personas de la conocida como ‘la enfermedad de las mil caras’, en interacción con un entorno que no siempre es favorable, puede originar problemas para que las personas con Esclerosis Múltiple participen en las actividades cotidianas. A través de la terapia ocupacional AVEMPO busca preservar, y si es posible mejorar, las capacidades funcionales de las personas afectadas por la enfermedad, con el objetivo de que alcancen la máxima participación en las actividades importantes para la persona, incrementando así su autonomía y calidad de vida.

El servicio de terapia ocupacional, que se extendió hasta este mes de diciembre, se pudo llevar a cabo por el cofinanciamiento de la Xunta de Galicia a través de los fondos del 0,7% del IRPF de la declaración de la renta procedentes de las personas contribuyentes que marcaron el cuadro de “Actividades de interés general consideradas de interés social”, los cuales fueron gestionados por COGAMI (Confederación Gallega de Personas con Discapacidad).

Desde AVEMPO se busca cubrir de forma continua los servicios de atención y rehabilitación, ya que son fundamentales para el tratamiento de una enfermedad crónica como es la Esclerosis Múltiple. Por este motivo, la asociación ofrece a sus usuarios e usuarias la posibilidad de realizar el servicio de terapia ocupacional de forma presencial u on-line.

 

Procedemento de selección dos programas de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro 2023

Resolución da subvención ao amparo da Orde de 31 de xullo de 2023 do procedemento TR352A SUBVENCIÓNS PARA A CONTRATACIÓN DE TRABALLADORES DESEMPREGADOS POLAS ENTIDADES SEN ANIMO DE LUCRO 2023.

Ocupacións postos concedidos:

1 FISIOTERAPEUTA: 75% da xornada durante 1 ano.

Requisitos das persoas a contratar:

1. Estar desempregadas e inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia como demandantes non ocupadas e que estean dispoñibles para o emprego.

2. Non ter sido contratadas por un período igual ou superior a seis meses, con cargo ás axudas de programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, entre os anos 2019 e 2022, ámbolos dous inclusive.

3. Non ter sido contratadas pola entidade beneficiaria durante máis de tres meses, dentro dos últimos doce meses anteriores á data de contratación, ou non ter traballado para a entidade beneficiaria durante os dous meses anteriores á devandita data de contratación.

4. Tampouco poderán ser contratadas as persoas cónxuxes, ascendentes, descendentes e demais parentes, por consanguinidade ou afinidade, ata o segundo grao inclusive, das persoas que ocupen funcións directivas na entidade.

Envío de currículums a: avempovigo@hotmail.com ata o 27 de novembro ás 12:00 horas. No caso de atopar candidato/a, o proceso selectivo pecharase antes da data prevista.  

Procedemento de selección dos programas de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro 2022

Resolución da subvención ao amparo da Orde de 12 de xullo de 2022 do procedemento TR352A SUBVENCIÓNS PARA A CONTRATACIÓN DE TRABALLADORES DESEMPREGADOS POLAS ENTIDADES SEN ANIMO DE LUCRO 2022.

Ocupacións postos concedidos:

1 FISIOTERAPEUTA: 75% da xornada durante 1 ano.

1 ADMINISTRATIVO/A: 50% da xornada durante 1 ano.

Requisitos das persoas a contratar:

1. Estar desempregadas e inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia como demandantes non ocupadas e que estean dispoñibles para o emprego.

2. Non ter sido contratadas por un período igual ou superior a seis meses, con cargo ás axudas de programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, entre os anos 2018 e 2021, ámbolos dous inclusive.

3. Non ter sido contratadas pola entidade beneficiaria durante máis de tres meses, dentro dos últimos doce meses anteriores á data de contratación, ou non ter traballado para a entidade beneficiaria durante os dous meses anteriores á devandita data de contratación.

4. Tampouco poderán ser contratadas as persoas cónxuxes, ascendentes, descendentes e demais parentes, por consanguinidade ou afinidade, ata o segundo grao inclusive, das persoas que ocupen funcións directivas na entidade.

Ademáis, deberán cumprir, no seu caso, os requisitos formativos e de titulación establecidos polas entidades beneficiarias para cada ocupación que soliciten.

Envío de curriculums a: avempovigo@hotmail.com ata o 19 de xaneiro. No caso de atopar candidato/a, o proceso selectivo pecharase antes da data prevista.  

Casi 30 personas con Esclerosis Múltiple se beneficiaron en 2022 de fisioterapia en AVEMPO gracias a la ‘X Solidaria’

Casi 30 personas afectadas de Esclerosis Múltiple se beneficiaron en 2022 del servicio de fisioterapia que ofrece la Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple de Pontevedra (AVEMPO), que tuvo continuidad dentro del ‘Programa de apoyo a los programas de rehabilitación integrales de las personas con EM de las asociaciones federadas’, cofinanciado este año gracias a las aportaciones que las personas contribuyentes derivaron marcando la ‘XSolidaria’ en la declaración de la renta.

A través del servicio de fisioterapia, AVEMPO pudo ofrecer en 2022 sesiones individuales dirigidas a mantener el mejor estado funcional posible de las personas con Esclerosis Múltiple, tratando de atrasar el avance de la discapacidad y maximizar la autonomía de las personas afectadas.

La contratación de una profesional para el servicio de fisioterapia, del que se beneficiaron un total de 29 personas, quedó cubierta en los meses de enero y febrero gracias al cofinanciamiento de la Xunta de Galicia a través de los fondos del 0,7% del IRPF de la declaración de la Renta procedentes de las personas contribuyentes que marcaron el cuadro de “Actividades de interés general consideradas de interés social”; los cuales fueron gestionados por FEGADEM (Federación Galega de Esclerose Múltiple) a través del ‘Programa de apoyo a los programas de rehabilitación integrales de las personas con EM de las asociaciones federadas’. El resto del año, el servicio fue cubiertos con fondos propios de AVEMPO, que asumió los costes para la contratación de la profesional.

Desde AVEMPO se busca cubrir de forma continua los servicios de atención y rehabilitación, ya que son fundamentales para el tratamiento de una enfermedad crónica como es la Esclerosis Múltiple. Por este motivo, ofrece a sus usuarios y usuarias la posibilidad de realizar el servicio de fisioterapia de forma presencial u “on-line”.

25 personas con Esclerosis Múltiple recibieron este año terapia ocupacional en AVEMPO gracias a la ‘X Solidaria’

25 personas afectadas de Esclerosis Múltiple se beneficiaron en 2022 del servicio de terapia ocupacional que ofrece la Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple de Pontevedra (AVEMPO), dentro del ‘Programa de atención integral para personas con discapacidad’ gracias a las aportaciones que las personas contribuyentes derivaron marcando la ‘XSolidaria’ en la declaración de la renta.

El servicio de terapia ocupacional que ofrece AVEMPO en su sede, con el fin de mejorar la funcionalidad y mantener el máximo grado posible de independencia de las personas afectadas por la Esclerosis Múltiple, benefició a 25 personas de forma continuada a lo largo del año, de las cuales 5 fueron hombres y 20 mujeres.

El conjunto de numerosos síntomas que afectan a las personas de la conocida como ‘la enfermedad de las mil caras’, en interacción con un entorno que no siempre es favorable, puede originar problemas para que las personas con Esclerosis Múltiple participen en las actividades cotidianas. A través de la terapia ocupacional AVEMPO busca preservar, y si es posible mejorar, las capacidades funcionales de las personas afectadas por la enfermedad, con el objetivo de que alcancen la máxima participación en las actividades importantes para la persona, incrementando así su autonomía y calidad de vida.

El servicio de terapia ocupacional, que se extendió hasta este mes de diciembre, se pudo llevar a cabo por el cofinanciamiento de la Xunta de Galicia a través de los fondos del 0,7% del IRPF de la declaración de la renta procedentes de las personas contribuyentes que marcaron el cuadro de “Actividades de interés general consideradas de interés social”, los cuales fueron gestionados por COGAMI (Confederación Gallega de Personas con Discapacidad)

Desde AVEMPO se busca cubrir de forma continua los servicios de atención y rehabilitación, ya que son fundamentales para el tratamiento de una enfermedad crónica como es la Esclerosis Múltiple. Por este motivo, la asociación ofrece a sus usuarios e usuarias la posibilidad de realizar el servicio de terapia ocupacional de forma presencial u on-line.

Programa ‘Respiro Familiar’ 2022 para personas dependientes o con discapacidad

La Xunta de Galicia ha abierto el plazo para solicitar las ayudas del programa ‘Respiro Familiar’ que permite a las personas dependientes o con discapacidad realizar estancias temporales en residencias o costear el pago de una persona cuidadora en el hogar. Con este programa, el Ejecutivo gallego busca facilitar el descanso de las personas cuidadores habituales.

La Xunta invertirá 600.000 euros en esta nueva convocatoria, en la que se podrán justificar estancias temporales desde el 1 de diciembre de 2021 hasta el 30 de noviembre de este año, siempre que se cuente con el correspondiente informe del trabajador social acreditando las circunstancias de cada caso.

A través de este programa, la Xunta de Galicia financiará el 100% de la estancia en cualquier centro residencial de Galicia sin límite de tiempo y hasta un máximo de 1.500 euros; o aportará un máximo de 1.000 euros para pagar una persona cuidadora a domicilio.

El objetivo principal del programa de ‘Respiro Familiar’ es facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas cuidadoras. Se podrá acceder a la ayuda siempre que la persona o personas que atienden sean residentes en Galicia. Además, la persona cuidada debe tener reconocido un grado II o III de dependencia, o haber acreditado mediante informe médico-social la necesidad de ayuda de terceros para las actividades de la vida diaria.

El plazo para solicitar las ayudas está ya abierto y finalizará el 30 de octubre de 2022.

Puedes consultar toda la información sobre el programa ‘Respiro Familiar en el siguiente enlace: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?langId=es_ES&codtram=BS614B.

Casi 30 personas con Esclerosis Múltiple recibieron este año terapia ocupacional en AVEMPO gracias a la ‘X Solidaria’

Casi 30 personas afectadas de Esclerosis Múltiple se beneficiaron en 2021 del servicio de terapia ocupacional que ofrece la Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple de Pontevedra (AVEMPO), dentro del “Programa dirigido a mejorar la calidad de vida, la autonomía personal y la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad”, gracias a las subvenciones que las personas contribuyentes derivaron marcando la ‘XSolidaria’ en la declaración de la renta.

El servicio de “Atención sociosanitaria a través de la Terapia Ocupacional” que ofrece AVEMPO en su sede, con el fin de mejorar la funcionalidad y mantener el máximo grado posible de independencia de las personas afectadas por la Esclerosis Múltiple, benefició a 27 personas de forma continuada a lo largo del año, de las cuales 9 fueron hombres y 18 mujeres.

El conjunto de numerosos síntomas que afectan a las personas de la conocida como ‘la enfermedad de las mil caras’, en interacción con un entorno que no siempre es favorable, puede originar problemas para que las personas con Esclerosis Múltiple participen en las actividades cotidianas. A través de este servicio AVEMPO busca preservar, e si es posible mejorar, las capacidades funcionales de las personas afectadas por la enfermedad, con el objetivo de que alcancen la máxima participación en las actividades importantes para la persona, incrementando así su autonomía y calidad de vida.

El servicio de terapia ocupacional, que se extendió hasta este mes de diciembre, se pudo llevar a cabo por el cofinanciamiento de la Xunta de Galicia a través de los fondos del 0,7% del IRPF de la declaración de la renta procedentes de las personas contribuyentes que marcaron el cuadro de “Actividades de interés general consideradas de interés social”, los cuales son gestionados por COGAMI (Confederación Gallega de Personas con Discapacidad)

Desde AVEMPO se busca cubrir de forma continua los servicios de atención y rehabilitación, ya que son fundamentales para el tratamiento de una enfermedad crónica como es la Esclerosis Múltiple. Por este motivo, debido a la situación actual de pandemia, ofrece a sus usuarios la posibilidad de realizar el servicio de terapia ocupacional de forma presencial u on-line.

Concesión de ayudas para la promoción de la autonomía personal de personas con discapacidad

ORDEN de 9 de octubre de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras que regirán la concesión de ayudas para la promoción de la autonomía personal de personas con discapacidad, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en el marco del programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria para el año 2018.

Más información:

 Política Social – Ayudas y subvenciones

 

Programa XuvenTur de actividades gratuitas en aloxamentos rurais de Galicia

PROGRAMA XUVENTUR DE EDUCACIÓN NON FORMAL PARA A MOCIDADE EN ALOXAMENTOS TURÍSTICOS DE GALICIA SITUADOS NO MEDIO RURAL

 
Xuventur é un programa da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado en colaboración coa Axencia de Turismo de Galicia, no que se desenvolven actividades de educación non formal para persoas de entre 18 e 30 anos en aloxamentos turísticos de Galicia situados no medio rural, en estancias de fin de semana durante o mes de outubro, que sirvan tanto para a adquisición de competencias e habilidades por parte da mocidade como para fomentar o coñecemento da riqueza natural, o coidado do ambiente, o goce da paisaxe e o contacto coa natureza entre a mocidade.
 
O programa, que é gratuito, inclúe o aloxamento en establecementos rurais (noites de venres e sábado), a mantenza completa dende a cea do venres ata o almorzo do domingo e o material e o desenvolvemento do programa de actividades. Non está incluído o desprazamento ata os aloxamentos tanto o día da incorporación como o día do remate da actividade.
 
PROGRAMAS:
1.- ECOTURISMO: Desenvolvemento de actividades de ecoturismo na Mariña Lucense (Ribadeo, Lugo)
2.- XOGANDO A EMPRENDER: Achegamento ás bases do modelo Lean Startup para o emprendemento. Fragas do Eume ( Rías Altas, A Capela, A Coruña).
3.- “AUTOCOÑECEMENTO 360º”: Actividades de acercamento á Intelixencia Emocional en Valdoviño (Ferrolterra-Eume, A Coruña)
4.- ESTADÍAS CREATIVAS: Actividades de inmersión no medio rural e  natural a través da creatividade en Seoane do Courel, Lugo
5.- ECOTURISMO: Desenvolvemento de actividades de ecoturismo pola Costa da Morte (Carnota, A Coruña).
6.- CORPO E MENTE: Desenvolvemento de actividades de crecemento persoal e desfrute no medio rural na aldea de Covelo (Baixo Miño,  Pontevedra)
7.- DESCOBRE O XURÉS: Desenvolvemento de actividades de inmersión e coñecemento do Parque Natural do Xurés. Limia (Lobios, Ourense)
8.- ESTADÍAS DE EMPRENDEMENTO NATURAL: Actividades de emprendemento no rural e novas tecnoloxías no contorno dos Ancares (Cervantes, Lugo)
 
O prazo de inscrición comezará o día  14 de setembro ás 9:00 horas.
 
Mais información e inscricións: