Axudas municipais de libros, material escolar e comedor

Axudas municipais de libros, material escolar e comedor para alumnado de centros docentes públicos e privados concertados de educación infantil (2ª etapa), educación primaria e secundaria curso 2018/2019
As axudas de libros, material escolar e comedor van dirixidas, prioritariamente, a menores de familias con dificultades socioeconómicas e dificultades en conciliar a súa vida familiar e laboral.

A finalidade última das subvencións é apoiar ás unidades familiares que, por insuficiencia de recursos económicos, non poden afrontar o custo do servizo.

Máis info:

https://sede.vigo.org/expedientes/avisos/aviso.jsp?id=3038&lang=ga

Ayudas extraordinarias a familias 2018

Concesión de ayudas económicas de carácter extraordinario y finalista destinadas al pago de los gastos de alojamiento, suministros y alimentación de personas y unidades de convivencia que se encuentren en una situación de precariedad económica que les impida asumir ordinariamente estos gastos.

Plazo de solicitudes: 10/04/2018 – 08/05/2018

Más info: https://sede.vigo.org/expedientes/avisos/aviso.jsp?id=2899&lang=ga

 

PROGRAMA VIGO EN INGLÉS

O Concello de Vigo ofrece un programa de Inglés que vai dirixido a estudantes de 3º da ESO. Desenvólvese no mes de setembro e consiste nunha estadía de 3 semanas nun país de fala inglesa. Durante este tempo, os rapaces asisten a un centro escolar, coma calquer outro estudiante local.

ABERTO PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES “VIGO EN INGLÉS 2018” DENDE O LUNS 12 DE MARZO ATA O VENRES 23 DE MARZO DE 2018.

Para máis información visita o seguinte enlace:

http://www.vigoeningles.org/