PROYECTOS

Servizo de Atención Sociosanitaria a través de Terapia Ocupacional

Concesión da subvención destinada a realizar programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7% do Imposto sobre a renda das persoas físicas.

Cuantía concedida: 4.665,87€

O “Servizo de Atención Sociosanitaria a través de Terapia Ocupacional” de AVEMPO recibe unha subvención vinculada co proxecto IRPF 2018. Este proxecto é posible coa financiación da Xunta de Galicia a través dos fondos do 0,7% do IRPF da declaración da renda.

Entidade beneficiaria: COGAMI / Entidade executante: Avempo

Rehabilitación fisioterapéutica en Esclerosis Múltiple.

Concesión de un puesto de trabajo de fisioterapeuta.

 


Atención al público, programación y gestión de la entidad.

Concesión de un puesto de trabajo de auxiliar administrativa.

 


Asistencia integral a enfermos de Esclerosis

Concesión de una ayuda económica por un importe de 8.000 € destinada a proporcionar orientación, apoyo psicosocial y asesoramiento a los afectados de Esclerosis Múltiple y sus familias.

 


Subvencións dirixidas a entidades sen fin de lucro para actuacións no ámbito dos servicios sociais, sociosanitarios e da xuventude na provincia de Pontevedra no ano 2018

Concesión de una subvención por un importe de 4.698,33 € para la ejecución del proyecto de PRESERVACIÓN DAS CAPACIDADES FUNCIONAIS. Destinada a la contratación de una terapeuta ocupacional de mayo a diciembre durante 16 horas y 30 minutos.


 

Concesión dunha subvención por un importe de 7.232,57 €.

O Concello de Vigo colabora no financiamento dos gastos de contratación e Fomento de Emprego desta Asociación e en xeral, da inserción laboral, o fomento de emprego do asociacionismo e da participación cidadá.